Referensuppdrag

Referensuppdrag

Vi på Advisure är stolta över de resultat som våra interimschefer åstadkommer för uppdragsgivarna. Varje uppdrag är unikt och har sina speciella utmaningar och förutsättningar. Här presenterar vi några exempel på uppdrag som vi tillsatt kvalificerade interimschefer till.


Referens 1: Återuppstart av en nedlagd biltillverkare


Uppdragsgivaren hade köpt en bilfabrik från ett konkursbo och hade för avsikt att återuppta biltillverkningen. Utmaningen var att få de c:a 500 underleverantörerna att återigen börja leverera material till produktionen. Advisure tillsatte en inköpsdirektör som byggde upp en inköpsorganisation som började förhandla med tidigare leverantörer och finna lösningar för de komponenter som inte längre fanns tillgängliga. Inom 12 månader började samtliga c:a 2300 komponenter levereras och de första kompletta bilarna kunde rulla ut ur fabriken.


Referens 2: Affärschef personbilutveckling


En biltillverkare var i uppstartsfasen av ett nytt bilprojekt och det fanns ett behov av en affärschef med ansvar för produktegenskaper, komersiella frågor och produktkostnad samt samordning med utvecklings- och tillverkningsorganisationerna. Advisure tillsatte en erfaren affärschef med tidigare erfarenheter från bilindustrin. Projektet pågår fortfarande och håller hittills uppsatta mål för kostnad, produktegenskaper och tidplan.


Referens 3: Etablering av organisation i Kina


Uppdragsgivaren skulle etablera en verksamhet i Kina och behövde en person som dels kunde agera som brygga mellan den svenska och den kinesiska organisationen och dels bygga upp strukturer och organisation på plats i Kina. Advisure tillsatte en interimschef som tidigare hade bott och verkat i Kina och som under en 10-månadersperiod lyckades att etablera den nya organisationen.
KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.