Fördelar med Advisure

Fördelar med Advisure

Personligt möte och integritet


Vårt arbete bygger på förtroende och långsiktiga personliga relationer med både uppdragsgivare och interimschefer. Vårt agerande styrs av diskretion och affärsetik gentemot uppdragsgivaren såväl som interimskandidaterna.


Egna erfarenheter


Genom vår gedigna bakgrund på ledande befattningar inom näringslivet så vet vi vad som krävs i olika situationer och vilka egenskaper på interims-chefer som gör dem framgångsrika i sina uppdrag. Vi lägger stor vikt vid att formulera uppdraget och definiera chefsprofilen tillsammans med vår uppdragsgivare.


Erfarna Interim Executive Managers gör jobbet


Advisure erbjuder erfarna och mogna ledare som redan har gjort en framgångsrik karriär och bevisat förmågan att åstadkomma resultat. Våra Interim Executive Managers sätter sig snabbt in i varje situation och omständighet och bygger verkningsfulla arbetsrelationer så att både snabba och bestående resultat kan säkerställas.


En Interim Executive Manager från Advisure arbetar prestigelöst med hög integritet och har ingen annan agenda eller personliga vinningar än att fullfölja uppdraget på bästa sätt. Han eller hon berättar hur saker och ting verkligen är. De har gjort det förr och de är helt inriktade på att hjälpa andra att lyckas. Därför skapar de snabbt förtroende och acceptans i organisationen. Och de jobbar konkret och pragmatiskt.


Kvalitet


Advisures nätverk av Interim Executive Managers omfattas av vår urvals-process där vi ställer höga krav på personliga egenskaper, erfarenhet och dokumenterad kompetens innan de tas upp i nätverket. Genom vårt stora nätverk av personer har vi förutsättningarna att hitta interimskandidaterna med de rätta profilerna för varje uppdrag. Vi har två kunder i varje uppdrag – uppdragsgivaren och interimschefen. Både under uppdraget och när det är slutfört följer vi upp att både kunden och interimschefen är nöjda.


Enkel och snabb process


Vår metodik i uppdragsdefinition, urval och matchning säkerställer rätt kompetens med kort ledtid. Vi presenterar en lösning inom 10 arbetsdagar, men ofta på kortare tid.


Västsverige som bas men världen som arbetsfält


Vår bas är i Västsverige men vi verkar över hela landet och även utomlands. Flera av våra Interim Executive Managers har mångårig erfarenhet av utlandstjänstgöring och i flera av uppdragen är regelbundna utlandsvistelser förekommande, t.ex. i Kina.

KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.