Frågor och svar

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan en managementkonsult och en Interm Executive Manager?


En managementkonsult är en rådgivare, till en styrelse eller företagsledning, och gör kvalificerade analyser och rekommendationer. Managementkonsulten har däremot i allmänhet inget ansvar i linjen och heller ingen befogenhet att fatta avgörande beslut. En Interim Executive Manager gör också kvalificerade analyser och rekommendationer men är dessutom fullständigt ansvarig i linjen och åstadkommer reellt resultat med de befogenheter som följer att vara en del av en ledningsgrupp. Interimchefsuppdrag sker alltid på plats i uppdragsgivarens organisation.


Vilken typ av chefer hyr Advisure ut?


Exempel på roller som Interim Executive Manager från Advisure är:

 • CEO/vd, affärsområdeschef, divisionschef, strategichef, COO
 • Produktionschef, fabrikschef, logistikchef, inköpschef
 • CTO, utvecklingschef, kvalitetschef
 • Affärsprojektledare, programchef, förändringsledare
 • CFO/ekonomichef, chefscontroller
 • Marknadschef, försäljningschef
 • HR-chef
 • Bolagsjurist, Chefsjurist
 • Kommunikationschef
 • CIO, IT-chef


Vilka branscher och verksamheter har Advisure erfarenhet av?


Våra Interim Executive Managers har erfarenhet från många olika branscher och verksamheter. I varje uppdrag söker vi fram de kandidater som bäst matchar behovet och har den profil som uppgiften kräver. Några exempel på branscher och verksamheter som vi har erfarenhet av är:

 • Verkstadsindustri
 • Fordonsindustri
 • Elektronik och HighTech
 • MedTech
 • Möbelindustri
 • Fastigheter
 • Tjänste- och serviceföretag
 • Inköp och Supply Chain
 • Logistik
 • Produktutveckling och kvalitet
 • Tillverkning och produktion
 • Lean
 • Ekonomifunktioner och Shared Service


Vilken profil har en Interim Executive Manager från Advisure?


 • en mycket erfaren ledare och expert inom sitt kompetensområde såsom funktionschef, vd eller kvalificerad projektledare
 • är analytisk, lyhörd, flexibel, har social kompetens, personlig integritet samt stor konsultativ förmåga, men är framförallt operativ och handlingskraftig


 • van vid att lotsa företag ur jobbiga perioder och göra förändringar och omstruktureringar
 • styrs av uppsatta mål och trivs med operativa utmaningar
 • gör en insats för organisationen som helhet även vid funktionschefsansvar
 • representerar endast uppdragsgivarens organisation under uppdraget
 • är van att resa och verka i internationella och multikulturella miljöer
 • säkerställer överlämnande och avvecklar sig själv när uppdraget är avslutat
 • en interimschef från Advisure är alltid överkvalificerad för uppgiften
 • verkar i enlighet med Advisures etiska normer


Vad kostar en Interim Executive Manager att hyra?


Att engagera en Interim Executive Manager handlar inte om att bara fylla ett tomrum i organisationen. Uppgiften är att både upprätthålla en chefs- eller specialistroll och samtidigt driva ett kvalificerat förändringsarbete som åstadkommer bestående resultat. Därför är Interim Executive Management mer att betrakta som en investering i verksamheten.


Jämfört med den faktiska totalkostnaden för en anställning med lön, pensionspremie, semesterlön och -tillägg, förmåner, sociala avgifter, försäkringar och fortbildning samt i förekommande fall rörliga ersättningar och bonus står inte arvodet för en Interim Executive Manager långt efter. Kostanden per månad är högre än en anställning, men att hyra en interimschef är mycket kostnadseffektivt då man även beaktar värdet att snabbt vara på plats, är mer kvalificerad och tidigt åstadkommer bestående resultat samt avsaknaden av rekryteringskostnader, avvecklingskostnader och avgångsvederlag.


Hur mycket tar Advisure för att förmedla en Interim Executive Manager?


Advisures arvode utgår som en provision avseende mellanskillnaden mellan arvodet från kunden och arvodet till interimschefen.


Kan vi anställa interimschefen efter avslutat uppdrag?


Att arbeta som Interim Executive Manager är ett aktivt val i den personliga karriärutveck-lingen som personerna i vårt nätverk valt istället för att vara anställda. Det är inte en temporär syssla på vägen till en ny fast tjänst. I undantagsfall förekommer det att interims-chefen övergår i en anställning hos uppdragsgivaren. Ett rekryteringsarvode utgår i sådana fall till Advisure.


KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.