Interim Executive Management

Interim Executive Management

Ibland uppstår det situationer då väsentliga förändringar behöver genomföras i en verksamhet eller en chef måste tillsättas på kort varsel, under en övergångsperiod. Vi kallar vår lösning på dessa behov för för Interim Executive Management.


Genom en omgående tillsättning och tack vare extra hög kompetens hos en Interim Executive Manager kan uppdragsgivaren ställa högre krav och därigenom få omedelbar leverans från dag ett. En Interim Executive Manager är därför ett bra tillfälle och möjlighet att genomföra bestående förändringsarbete inom en organisation. Jämfört med en rekryterings-process så tillsätts en interimschef inom några dagar eller få veckor jämfört med flera månader för en rekrytering.


Att hyra interimschefer är det växande sättet att på kort varsel engagera toppledare för specifika och tidsbestämda uppgifter som säkerställer företagets snabba utveckling. Interim Executive Management är den moderna ledningslösningen från Advisure för att i högre grad uppnå målet om rätt person på rätt plats vid rätt tid och därmed få ett omedelbart och vasst tillskott av kvalificerad ledningskompetens.


En Interim Executive Manager från Advisure åstadkommer snabbt resultat baserat på gedigna erfarenheter gjorda under en lång och framgångsrik karriär i varierande situationer och bolag. Varje interimschef från oss har en verifierbar historia av insatser och resultat, samt en bred erfarenhet av att självständigt lösa sakfrågor. De har själva fattat ett aktivt beslut att bli fristående företagsledare och funktionschefer. De styrs av uppsatta mål och trivs med operativa utmaningar. Deras intresse är att ta linjeansvar, få saker gjorda och åstadkomma resultat.


Interim Executive Management kräver snabbt handlag från uppkommet behov tills dess interimschefen är på plats i uppdraget. Advisures uppgift är att för varje behov förmedla en vass och kvalitetssäkrad interimschef.


KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.