Typiska situationer

Typiska situationer

Advisure löser era affärskritiska utmaningar genom att förse er organisation med en senior, erfaren och driven chef eller specialist under en tidsbegränsad period, en Interim Executive Manager.


Befattningen är ofta företagsledare eller ledare av en funktion som ingår i ledningsgruppen. Uppdragen är i situationer där uppdragsgivaren inte kan anställa, då man under en period vill tillföra en högre kompetens för att vitalisera organisationen eller behöver tillföra tillfällig ledningskapacitet.


Några exempel på situationer och lösningar:


Plötsligt behov av ledningskapacitet

 • Rekrytering av permanent chef dröjer
 • En interimschef från Advisure täcker upp under tiden och genomför samtidigt ett förändringsarbete så att verksamheten utvecklas


Lönsamhets- likviditets- eller andra prestandaproblem

 • Turnaround-situation
 • Omstrukturering/rationalisering
 • Avyttring, nedläggning
 • En interimschef från Advisure genomför nödvändiga förändringar


Affärsutveckling, tillväxt och strategiska projekt

 • Förvärv, integration, avknoppning
 • Nyetablering, expansion, uppbyggnad
 • 100-dagarsprogram
 • Effektiviseringsprojekt/transformation
 • Omorganisation
 • En interimschef från Advisure leder projektet eller en kritisk funktion och säkerställer att uppsatta mål nås


En Interim Executive Manager från Advisure är operativ från första dagen, tar ansvar och är resultatfokuserad. Interimchefsuppdrag sker alltid på plats i uppdragsgivarens organisation.


KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.