Vår process

Vår process

Så här går det till att anlita Advisure

1. Uppdraget formuleras


I samtal med uppdragsgivaren identifierar vi kundens situation. Tillsammans formulerar vi uppdraget – vad måste göras och vad krävs för att lyckas? Vi ifrågasätter konstruktivt ledningsuppgifter och profil under uppdrags-formuleringen. Eventuellt kan specificeringen av interimsuppdraget föregås av en förstudie, med hjälp av Advisures specialister, där en fördjupad analys av aktuell situation, målbild och behov kartäggs och en genomförandeplan utarbetas tillsammans med uppdragsgivaren.

 

2. Kandidater söks och presenteras


Ur vårt stora nätverk av erfarna personer, som har gjort det förr och har förmågan att åstadkomma resultat, söker vi fram de bästa interims-kandidaterna till uppdraget.


Vi presenterar en lösning som speglar uppdragsprofilen inom 10 arbets-dagar, men ofta på kortare tid. Uppdragsgivaren intervjuar intressanta interimskandidater och referenser tas.


3. Avtal tecknas


Avtal tecknas mellan Advisure och uppdragsgivaren samt mellan Advisure och den valda interimschefen. Innan uppdraget påbörjas kan eventuellt en personlighetsanalys genomföras på ledningsgruppen för att visa individernas beteende i olika situationer.


4. Uppdraget utförs


Interimschefen utför överenskommet uppdrag. Normalt brukar interims-uppdragen pågå från några månader upp till ett år. När uppdraget är slut avvecklar interimschefen sitt engagemang hos uppdragsgivaren.


5. Uppföljning


Både under uppdraget och när det är slutfört följer vi upp att både kunden och interimschefen är nöjda.


 

Advisure tillför värde i varje fas och vårt agerande styrs av diskretion och affärsetik gentemot uppdragsgivaren såväl som interimskandidaterna. Välkommen med en förfrågan. Vi återkommer inom 24 timmar!


KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.